Lid van gemeenteraad Amersfoort

brengt kwaliteit, ervaring, innovatie en tijd

Kiest u voor mij dan kiest u voor kwaliteit, ervaring, innovatie en veel tijd voor raadswerk.

Als politicus ben een generalist die continue op zoek is naar verbeteringen dat heb ik laten zien in mijn raadsperiode in Hengelo. Als fractie-voorzitter en enigst D66 raadslid met wel een D66-wethouder mocht ik op alle beleidsterreinen de D66 standpunten in de raad naar voren brengen.

Niet politieke spelletjes interesseren mij maar hoe kunnen we het voor ons Amersfoorters beter, leuker, gezonder, socialer en duurzamer maken.

Ik heb veel tijd, ook buiten de avonduren om de contacten met maatschappelijke organisaties in Amersfoort te versterken. Lydia en ik hebben er voor gekozen dat als ik in de gemeenteraad verkozen wordt, ik voor het huishouden ga zorgen naast mijn raadswerk.

Naast de inhoudelijke aspecten stel ik mij tot doel om als raadslid de zichtbaarheid van D66 in de lokale media te vergroten. Het kwalitatief zeer goede werk van de fractie verdiende volgens mij meer aandacht.

Ook zou ik graag meer Amersfoorters willen betrekken door met werkgroepen of een steunfractie specifieke onderwerpen aan te pakken en meer Amersfoorters te betrekken bij de politieke besluitvorming.