Historie van Henk in actieve politiek

Hengelo 1981 - 1991

In 1981 werd ik tijdens mijn studie technische natuurkunde aan de Universiteit Twente lid van D66.
Ik ging naar een algemene afdelingsvergadering en begreep dat de D66 fractie bestaande uit twee personen zich ondersteund wist door een zogeheten steunfractie.

In die steunfractie deed ik mijn eerste politieke ervaringen op en toen na enige jaren de kleine fracties in de gemeenteraad een fractieassistent mochten afvaardigen in commissies, kon ik mijn politieke interesses actief naar voren brengen.

Voor het raadslid werden onder meer notities geschreven over energiezuinig bouwen (nieuwe uitbreidingswijken waren gepland) en de invoering van hondenbelasting (burgers gaven hondenpoep aan als grootste ergernis).

Maar ook binnen D66 en de Jonge Democraten was ik in die periode actief. Zo richtte ik met 3 andere jongeren de Jonge Democraten Twente op, was lid van het D66 regiobestuur Overijssel en was voor D66 Overijssel vertegenwoordiger in De landelijke D66 adviesraad die gevraagd en ongevraagd advies uitbracht aan de Eerste en Tweede Kamer fractie en de leden van het Europese Parlement.

Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen kwam ik na de wethouder en het zittende raadslid op plek 3. Toen het raadslid in 1988 aangaf dat zij om persoonlijke redenen moest stoppen met het raadswerk nam ik het van haar over.

Mijn maidenspeech was de begrotingsbehandeling 1989 en na mijn bijdrage gaf de burgemeester aan dat er waarschijnlijk niet eerder in Hengelo iemand bij zijn intrede zo'n lange bijdrage had geleverd.

Enkele belangrijke punten uit het raadslidmaatschap waren het reddingsplan voor de monumentale Waterstaatskerk, het plan om minder te bezuinigen op het openbaar groen en natuurlijk de discussies over de haalbaarheid van de Dubbelstad Hengelo-Enschede.