Henk en D66

Al meer dan 25 jaar geleden een betrokken Democraat

Eind 1981 was D66 in de peilingen sterk aan het dalen na de historische overwinning in mei met 17 zetels in de Tweede Kamer. en ik vond het nodig om lid te worden van deze partij omdat de ondogmatische houding mij zo aansprak.

Zoals Hans van Mierlo zei "Er is geen blauwdruk voor de maatschappij" met de kennis en ervaring uit het verleden geven de mensen zelf invulling aan de maatschappij en haar ontwikkeling.

Al snel werd ik actief in de steunfractie en enige jaren later ook in het regiobestuur en de landelijke Adviesraad voor de Eerste- en Tweedekamerfractie en de fractie in het Europese Parlement.

Rond 1985 kwam in Hengelo de mogelijkheid om als buitengewoon raadslid in enkele commissies zitting te nemen en als fractie-assistent mocht ik dat voor de D66 fractie doen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1986 behield D66 in Hengelo haar wethouderszetel en 1 raadslid. Joke Witte-Bulten moest om persoonlijke redenen in 1988 aftreden en mocht ik haar als raadslid opvolgen.

Na de volgende gemeenteraadsverkiezingen kreeg D66 3 raadszetels en kreeg ik zelf een baan aangeboden als consultant en lead-assessor in kwaliteitsmanagementsystemen (ISO-9001). Voor het werk moest ik door heel Nederland reizen en soms ook internationaal actief zijn waardoor het gemeenteraadswerk niet meer te combineren werd en ik eind 1991 besloot om te stoppen met de politiek en mij te richten op een carriere in het bedrijfsleven.

Na mijn verhuizing in 1992 naar Amersfoort werd ik zo af en toe weer actief voor D66 als bestuurslid (penningmeester) en toen er een samenwerking ontstond en D66 ging participeren in Jouw Amersfoort wilde ik de D66 achterban blijven vertegenwwordigen door voorzitter van D66 Amersfoort te worden.

Ontevredenheid over de kwaliteit van het openbaar bestuur in Amersfoort de afgelopen jaren gaven voor mij aanleiding om mij weer verkiesbaar te stellen.